Yield, czyli jakim jesteś typerem

Ocena 3.56/54 głosy
Yield, czyli jakim jesteś typerem

Typowanie wyników meczów wydaje się z pozoru bardzo proste, obstawić pierwszy lepszy zakład potrafi każdy typer, a wybór bukmachera to żaden problem.

Problem zaczyna się, gdy z jakichś nieznanych nam powodów, zamiast wypłacać, przychodzi nam po raz kolejny wpłacić pieniądze do bukmachera.

 1. Czym jest yield?
 2. Wzór matematyczny na yield
 3. Po co jest yield?
 4. Yield pozwala:
 5. Przykład obliczenia yieldu
 6. Co oznacza yield?
 7. Yield – prawdziwa miara skuteczności typera
 8. Yield a skuteczność trafień typów
 9. Podsumowanie

Prawda jest taka, że zakłady bukmacherskie są bardziej skomplikowane, niż większości typerów na początku się wydaje. Aby osiągnąć sukces w obstawianiu zakładów, czyli zysk, konieczna jest edukacja, a wraz z nią przyswojenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z grą u bukmachera. Pisaliśmy już o valuebetach, teraz przyjrzymy się wskaźnikom mówiącym o skuteczności typów. Jednym z kluczowych pojęć jest yield, który określa zyskowność naszych zakładów.

Czy chciałbyś wiedzieć, jakim typerem jesteś? Jaki poziom prezentujesz? Ile brakuje Ci do najlepszych? A może chcesz sprawdzić innych typerów i pobierać od nich typy? Do tego właśnie potrzebny Ci będzie yield.

Czym jest yield?

Yield polega na wyliczaniu procentowo-jednostkowym skuteczności typów. W wyliczaniu uwzględniane są stawki, kursy i rezultaty pojedynczych meczów, jak i kuponów, na jakie stawialiśmy. Klasyczna definicja yieldu brzmi następująco:

Yield (ang. wydajność, plon, uzysk) – zwany inaczej stopą zwrotu – to stosunek zarobionych (wygranych) pieniędzy do pieniędzy zainwestowanych. Wyrażany jest w procentach.

Szczegółowo prowadzony rachunek zysków i strat jest najlepszym wyznacznikiem skuteczności typów bukmacherskich. W klarowny sposób pokazuje w ujęciu procentowym, z jakimi zyskami i stratami gracz (lub obserwowany typer) ma do czynienia w konkretnym przedziale czasu.

Wzór matematyczny na yield

Aby wyliczyć yield, należy zsumować wszystkie wygrane (brutto, czyli wraz z postawionymi pieniędzmi), odjąć od tego wszystkie postawione pieniądze (zarówno z zakładów wygranych, jak i przegranych), a następnie wyliczoną wartość podzielić przez wysokość wszystkich postawionych pieniędzy. Na koniec należy pomnożyć otrzymaną wartość razy 100. Wzór:

[(sw – ss) / ss] × 100

gdzie:

sw – oznacza sumę wygranych
ss – oznacza sumę zainwestowanego kapitału (stawek)

Termin yield zapożyczony został ze świata finansów. Pochodzi od pojęcia YTM (yield to maturity), które w przełożeniu na polski oznacza dosłownie stopę dochodu, inaczej rentowność, którą uzyskują inwestorzy, kupując obligacje po aktualnej cenie rynkowej i przetrzymując je w swoim portfelu do terminu wykupu. Tak więc po raz pierwszy zastosowano to w finansach, a dokładnie do porównania stopy dochodu (rentowności) w inwestycjach w obligacje. Akcjonariusze ową rentowność obliczali dla porównania stopy zwrotu z danej obligacji z innymi możliwościami inwestycyjnymi dostępnymi na rynku.

Tyle o historii. Wróćmy teraz do zastosowania yieldu w zakładach bukmacherskich.

Po co jest yield?

Yield jest znakiem rozpoznawczym każdego typera. Każdy doświadczony gracz, który gry w zakładach bukmacherskich nie traktuje jako zabawy, ale jako źródło dochodu, taki współczynnik oblicza. Jest to bowiem bezcenne źródło wiedzy dla samego gracza, gdyż pozwala ocenić, czy obstawianie zakładów bukmacherskich jest dla niego opłacalne.

Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że yield jest najbardziej miarodajną oceną potencjału danego gracza. To dzięki temu wskaźnikowi możemy ocenić opłacalność samej gry. Dlatego warto wiedzieć, jak go obliczać.

Yield pozwala:

 • określić stopę zwrotu z zakładów – poprzez wykonanie prostych obliczeń według wyżej przedstawionego wzoru;
 • określić opłacalność zakładów – jeśli yield jest wyższy od 0, wówczas można mówić o opłacalności stawianych zakładów;
 • porównywać swoje wyniki z innymi typerami.

Wskaźnik yield można obliczać dla różnych okresów i różnych zakresów danych. Yield roczny mówi o tym, czy w ogóle obstawianie zakładów przynosi jakikolwiek profit, natomiast yield obliczony dla każdego miesiąca z osobna pokaże wahania skuteczności.

Cenna może też być wiedza, jak kształtuje się yield dla poszczególnych dyscyplin sportowych lub zakresów kursowych. Jeżeli w okresie kilkumiesięcznym zobaczysz, że zakłady na piłkę nożną mają yield −5%, a na tenis ziemny +10%, oznacza to, że w kolejnych miesiącach powinieneś skupić się na tenisie. Podobnie analizować można zakresy kursowe, np. yield dla kursów mniejszych od 2.50 kontra dla kursów powyżej 2.50. Ręczne obliczanie dla odfiltrowanych zakładów jest mozolne i trudne do wykonania. Z pomocą typerom przychodzą portale takie jak BettingMetrics, które automatyzują za typera część pracy.

Przykład obliczenia yieldu

W myśl zasady, że trening czyni mistrza, a żadna teoria nie zastąpi praktyki, obliczymy yield na prostym przykładzie z życia gracza zakładów bukmacherskich.

W przykładzie posłużymy się czterema kuponami granymi stawką 100 PLN na każdy z nich (inwestycja 400 PLN).


Kupon 1

FC Chelsea Londyn – Arsenal Londyn
Typ: 1 kurs: 2.30, stawka: 100 PLN
Wygrana: 230 PLN

Kupon 2

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk
Typ: 1 kurs: 1.50, stawka: 100 PLN
Przegrany

Kupon 3

Real Madryt – FC Barcelona
Typ: 1 kurs: 2.20, stawka: 100 PLN
Wygrana: 220 PLN

Kupon 4

Chelsea – Manchester United
Typ: 1 kurs: 1.80, stawka: 100 PLN
Przegrana

Suma wygranych = 230 PLN (1 kupon) + 0 PLN (2 kupon) + 220 PLN (3 kupon) + 0 PLN (4 kupon) = 450 PLN
Suma stawek = 100 PLN (1 kupon) + 100 PLN (2 kupon) + 100 PLN (3 kupon) + 100 PLN (4 kupon) = 400 PLN

Obliczamy yield:

(450 PLN − 400 PLN)/400 PLN = 50 PLN/400 PLN × 100 = 12,5%

W tym przykładzie nasz yield wynosi 12,5%. Ściągnij nasz kalkulator yieldu na Excela i w prosty sposób oblicz swój yield.

Co oznacza yield?

Ręka licząca pieniądze
Yield to wskaźnik opłacalności obstawiania

Im yield jest wyższy, tym lepiej. W powyższym przykładzie wynik 12,5% oznacza, że łączna inwestycja w kwocie 400 PLN przyniosła zysk w wysokości 12,5% stawki/inwestycji. Dla kwoty 400 PLN zysk wyrażony w złotówkach wyniósł 50 PLN.

 • Każdy wynik dodatni oznacza, że gra się opłaca, gdyż przychód z zakładów przewyższa zainwestowaną kwotę.
 • Jeśli jest na odwrót i wynik jest ujemny, oznacza to, że zakłady nie są opłacalne i jak dotąd zainwestowane pieniądze przewyższają przychód.

Yield i jego zależności:

 • Yield wzrasta wraz ze wzrostem wysokości kursów wygranych zakładów.
 • Dynamika spadku / zwiększenia się yieldu spada wraz z powiększającą się liczbą typów (yield stopniowo ustala się w pewnym przedziale i dąży do pewnej wartości).

Pamiętaj: Kiedy wynik jest dodatni, środki z wygranych są wyższe niż zainwestowane stawki. Kiedy wynik jest ujemny, tracisz na zakładach i inwestujesz więcej, niż wygrywasz.

Yield – prawdziwa miara skuteczności typera

Czy wysokość yieldu ma znaczenie? Oczywiście tak, ale nie tylko procenty świadczą o umiejętnościach typerskich. Pod uwagę weźmy dwie sytuacje:

yield 30%, czas gry: 1 miesiąc, liczba typów: 10

Na pierwszy rzut oka taki yield może budzić respekt, jednak wobec tak małej liczby typów i krótkiego stażu yield nie jest wiarygodny. Taką stopę zwrotu z tytułu zakładów można uzyskać, trafiając szczęśliwie jeden bardzo wysoki kurs. Niewielka próba nie jest miarodajna, nie można stwierdzić, czy wysoki yield to wynik ponadprzeciętnych umiejętności typera, czy szczęśliwego zbiegu okoliczności. Cóż z tego, że po 10 typach gracz uzyskał wysoką stopę zwrotu, skoro w kolejnych 10 może już nie mieć tyle szczęścia i spaść na minus?

yield 8%, czas gry: 12 miesięcy, liczba typów: 1000

Dodatni yield uzyskany w długim okresie gry mówi o typerze dużo więcej. W tym konkretnym przypadku oznacza, że po roku i 1000 postawionych typów gracz osiągnął zysk ze swojej gry. Dlatego jest wiarygodnym graczem i można założyć, że obstawianie jego typów się opłaca. Zakładając, że gracz obstawiał każdy typ płaską stawką 100 PLN, możemy obliczyć, że łącznie obstawił zakłady za 100 000 PLN i przyniosło mu to 8-procentowy zysk, czyli 8000 PLN. Długi okres eliminuje (bądź minimalizuje) wpływ szczęścia czy zdarzeń losowych na rezultat zawieranych zakładów. Można wnioskować, że skoro w tak długiej serii gracz osiągnął zysk, to posiada umiejętności pozwalające na zarabianie pieniędzy w zakładach.

Uwaga!

Przykłady mają na celu pokazać, że wynik yield na poziomie 8% na przestrzeni 12 miesięcy jest dużo bardziej wiarygodną miarą skuteczności typera niż yield w wysokości 30% po miesiącu. Dlatego porównując typerów, powinniśmy brać pod uwagę yield w podobnych ramach czasowych i z podobnej liczby zagranych typów. W innym wypadku wyniki nie będą miarodajne. Aby to zrobić, należy bardzo dokładnie analizować profile danych typerów, gdyż sam procentowy yield nie jest wiarygodny.

Yield a skuteczność trafień typów

Strzał prosto do celu
Tylko yield pokazuje skuteczność

Przeglądając w internecie blogi typerów, często można spotkać przedstawienie skuteczności typera wyrażone poprzez suchą liczbę trafionych typów, np. 15/25 – niestety taka informacja, mimo iż prezentuje się znakomicie, to niewiele mówi o samym typerze, gdyż nie zawiera informacji ani o kursach, po jakich były stawiane zakłady, ani o stawce, za jaką były grane.

Dlaczego? Typer mógł trafiać same niskie kursy, typu 1.25, więc nawet wysoka skuteczność z niskich wygranych nie zrekompensuje straty z pozostałych przegranych. Prawdę pokaże yield, który na pewno będzie miał na sporym minusie. Podobne przekłamanie zostanie ujawnione, jeżeli typer gra różnymi stawkami i trafia typy stawkowane 2/10, a przegrywa typy 8/10 – w suchych statystykach trafień wynik będzie wyglądał okazale, ale w rzeczywistości straci pieniądze. Faktyczną skuteczność typera pokazuje jedynie yield.

Podsumowanie

Wskaźnik yield to najważniejsza miara skuteczności typera. Dzięki niemu uzyskujemy jasną informację o zyskach i skuteczności typów. Aby zarabiać na zakładach, procentowa wartość yield zawsze musi być dodatnia. Minus oznaczać będzie stratę.

Wśród profesjonalnych typerów przyjmuje się, że yield w zakresie 10–15% to bardzo dobry wynik, taki yield osiągają najlepsi typerzy. Wartość powyżej 15% to już rewelacja, a utrzymanie w dłuższym terminie yieldu powyżej 20% jest praktycznie niemożliwe. Wysoki (20–100%) yield jest możliwy wyłącznie albo na początku prowadzenia statystyk, kiedy to próba statystyczna meczów jest niewielka, albo jako jawne oszustwo typera – takiego wyniku w dłuższym okresie nie da się uzyskać. Przy wyborze źródeł typów w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę liczbę typów. Im typów jest więcej, tym yield jest bardziej miarodajny.

Zastanawiasz się, jaki masz yield? Ściągnij nasz kalkulator yield na Excela i oblicz swój yield.

Podziel się
 • facebook
 • twitter
 • telegram

https://spryciarz.com/poradnik-typera/yield-czyli-jakim-jestes-typerem-45

Oceń ten tekst

Podobne artykuły